УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ


Учнівське самоврядування ДВПУ – це сукупність колективної діяльності активної молоді, яка спонукає розвиткові творчого потенціалу, лідерських здібностей, професійного зросту та самореалізації у всіх сферах життєдіяльності. Вищий орган учнівського самоврядування – це Учнівська рада.

Учнівська рада складається з:
◊ Волонтерська спілка
◊ Прес-центр
◊ Рада гуртожитку
◊ Рада профілактики
◊ Стипендіальна комісія

Керівним органом учнівського самоврядування Дніпродзержинського ВПУ є Учнівська рада, яка працює згідно Положення про організацію учнівського самоврядування.

В жовтні 2014 року пройшли чергові вибори голови Учнівської ради. На відкритому голосуванні було обрано
◊головою Мамедова Руслана (група ЗВ-13)
◊заступником голови – Асланов Ільгар (група 1ЕГЗ 9/13)
керівників підрозділів:
 ◊ Паламарчук Артем – Секретар зборів Ради учнівського самоврядування;
 ◊ Соловйова Вікторія – лідер волонтерської спілки;
 ◊ Лисицина Валерія - редактор прес-центру;
 ◊ Асланов Ільгар – лідер спортивного сектору;
 ◊ Старости груп – члени учнівської ради;
 ◊ Соколов Валерій – голова Ради гуртожитку.

Складено та затверджено план роботи plan-na-rik.doc [122 Kb]Учнівської ради на 2014-2015 навчальний рік.

МЕТА:
- самопідготовка учня до майбутньої професійної діяльності;
- формування активної життєвої позиції, навичок управління громадськими та державними справами, здатності приймати рішення й нести за них відповідальність;
- пошук та організація ефективних форм самостійної роботи, ведення переговорів, управління людьми, гласність у роботі органів учнівського самоврядування через компетентнісно орієнтовану освіту.

ЗАВДАННЯ:
- систематично навчати організаторській діяльності актив учнівського самоврядування, тактовно, дохідливо роз`яснювати учням їх посильну участь в управлінні навчально-виховним процесом;
- залучати учнів у роботу в органах учнівського самоврядування, штабах, секціях, постійних і тимчасових формуваннях, брати участь у розв'язанні соціально-правових проблем учнівської молоді;
- організувати дозвілля та відпочинок членів учнівського самоврядування, сприяти формуванню здорового способу життя в освітній установі;
- організовувати індивідуальні та групові змагання, підбивати підсумки та нагороджувати переможців.

ФУНКЦІЇ:
- формування в учнів національної свідомості, самосвідомості, політичної культури, дисциплінованості, почуття гордості за свій народ, формування громадської думки, стимулювання позиційних ідейно-моральних вчинків;
- створення позитивного тону в колективі, передача традицій і гарного досвіду новому поповненню вихованців, розв'язання конфліктних ситуацій;
- залучення в обговорення та прийняття рішень, складних планів, розподілу доручень, обліку та контролю організаторської діяльності, аналізу роботи колективу.