Наші педагоги внесли вагомий вклад у справу створення педагогічних засобів навчання та виховання для підготовки робітничих кадрів в Україні.Цвінда Геннадій Миколайович - Заступник директора з НВРАтаманюк Тетяна Яківна - Заступник директора з НВРЖадан Сергій Іванович - Старший майстерОксьом Віталій Петрович, голова МК фізичної культури та захисту Вітчизни
Керівник фізичної культури


В умовах демократизації та гуманізації процесу навчання й виховання значну роль відіграють диференційований та індивідуальний підходи, ситуація успіху в навчанні для учнів середнього рівня, що є стимулом для учнів, яким педагог допомагає вийти на вищий рівень навчальних досягнень, проводячи індивідуальні та додаткові заняття.

Відповідно до цього змінюються й підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів. Оцінювання має ґрунтуватись на позитивному принципі, що, насампередпередбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня Його задач. Крім того, слід зауважити, що оцінка є одним із найвагоміших мотиваційних чинників для учнів.

Розроблена методика є стимулюючо-мотиваційною, що визначає таку організацію оцінювання навчальних досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання покращити свої результати, розвиває відповідальність і формує позитивну мотивацію виконання фізичних вправ.Звірко Тетяна Миколаївна - Викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії

Викладач має високий рівень професійної майстерності, спрямовує власну педагогічну діяльність на формування особистості учнів.
Уроки Тетяни Миколаївни відзначаються високим темпом, науковістю, глибоким розкриттям теми, розвивають естетичний смак, що формують особистість.

Викладач постійно вчить учнів культурі спілкування, умінню вести діалог, висловлювати власні думки, критично мислити. На її уроках панує особлива атмосфера, взаєморозуміння, бо викладач всю свою роботу спрямовує на виховання національного свідомого громадянина України.

Учні Тетяни Миколаївни неодноразово ставали переможцями і призерами обласної олімпіади з української мови і літератури серед учнів ПТНЗ та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика.

Викладач приділяє багато уваги позакласним заходам. У рамках тижня української мови і літератури проводить вікторини, рольові ігри, міні – вистави, викликаючи в учнів стійкий пізнавальний інтерес до предмета.

Бере активну участь у роботі обласної секції викладачів української мови і літератури, веде творчу майстерню, проводить відкриті уроки обласного рівня, є головою методичної комісії суспільно – гуманітарних дисциплін.

Постійно працює над навчально-методичним забезпеченням викладання дисциплін, має власні статті, надруковані в журналі «Профтехосвіта. Шкільний світ» і газеті «Джерело».Плоха Тамара Венедиктівна - соціальний педагог, викладач екології


В основу її педагогічної діяльності покладено ідеї гуманізації навчально-виховного процесу, створення найоптимальніших умов розвитку особистості учня.

Тамара Венедиктівна успішно працює над проблемою «Впровадження компетентісного підходу у системі викладання біології та екології» і це дає можливість учням відчувати навколишній світ, вступати в діалог чи дискусію, робити висновки. Її учні володіють навичками колективного, групового навчання, що дасть можливість застосовувати набуті знання і навички у житті.

Плоха Т.В. – ініціатор організації в училищі навчально-дослідницької роботи з екологічних питань.
Її учні постійні учасники і переможці обласних та Всеукраїнських конкурсів і олімпіад з екології (2015р. – І місце в олімпіаді з екології серед учнів ПТНЗ та ІІІ місце в ІІІ етапі олімпіади).Василець Юлія Володимирівна - Завідуюча бібліотекою