В училищі створені необхідні умови для підготовки конкурентноспроможного робітника