Лабораторія методики організації дуального навчання

Мета створення лабораторії: вирішувати питання інтеграції і кооперації навчального закладу та підприємства, визначення структури і профілізації, а також моделі організації дуального навчання у навчальному закладі.

Основна ідея: паралельне навчання у освітньому закладі та на виробництві.

Учасники лабораторії:

методист Гінтер Марина Валентинівна, керівник лабораторії


Теоретичне забезпечення проекту

Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне навчання у освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості та сфери побуту. Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам всіх учасників цього процессу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та учнів. Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу. Для держави – це можливість реалізувати зміст професійно-технічного навчання згідно діючого законодавства і державних стандартів професій та, водночас, зменшити витрати на укомплектування навчальних закладів сучасним технологічним обладнанням й утримання навчального закладу. Наприклад, зменшити витрати на енергоносії професійного навчального закладу, будування, обладнання та утримання майстерень і полігонів. Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та послідуючим працевлаштуванням. Учні за дуальною системою рано набувають добрі знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні.

Тривалість проекту: довготривалий

Робочий план реалізації проекту


Очікувані результати

Результатом роботи в проекті має стати вирішення питання інтеграції і кооперації професійного навчального закладу та підприємства, організації навчального процесу у навчальному закладі:
•дуальна система усуває основний недолік– розрив між теорією та практикою;
•висока мотивація отримання знань та набування професійних навичок;
•зацікавленість керівників відповідних установ підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника;
•професійно-технічний навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовником кадрів та ураховує його вимоги до майбутніх спеціалістів, а також залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм з відповідних професій;
•позитивним моментом можна відзначити вплив на учнів робітників виробництва з великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування та становлення молодого робочого, його орієнтацію на конкретне виробництво.