Одним із завдань сучасної освіти є підвищення екологічної грамотності учнів. На виконання цього завдання за ініціативи педагогів училища та за підтримки адміністрації ПАТ «ДМК» в рамках безперервної екологічної освіти для другокурсників протягом березня було проведено навчальні екскурсії на комбінат.

В ході екскурсій, маршрут яких був побудований навколо одного із основних виробництв ДМК – конвертерного, учні відвідали всі ділянки цеху, побачили в роботі агрегати й очисні споруди, що використовуються.

НАВЧАННЯ ЗА МЕЖАМИ АУДИТОРІЇ

Майбутні робітники отримали наочну інформацію про те, що на підприємстві у повній мірі експлуатуються газо-, пило- та водоочисні установки, які зменшують негативний вплив виробництва на довкілля.

Головну увагу було зосереджено на розкритті суттєвий зв’язків між виробничою діяльністю, способами виробництва та станом довкілля.