Групи по підготовці молодших спеціалістів
"Зварювальне виробництво"

Цикл гуманітарної та соціально – економічної підготовки
 • Історія України
 • Культурологія
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Основи економічної теорії
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи правознавства
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Фізика
 • Хімія
 • Вища математика
 • Інженерна графіка
 • Електротехніка з основами промислової електроніки
 • Технічна механіка
 • Основи комп’ютерної техніки
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи екології
 • Основи менеджменту та маркетингу


  Цикл професійної та практичної підготовки
 • Матеріалознавство та ТО металів та зварних з’єднань
 • Газотермічна обробка
 • Технологія та обладнання зварювання тиском
 • Технологічні основи зварювання плавленням
 • Зварні конструкції
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Обладнання електричного зварювання плавленням
 • Контроль якості зварювання
 • Виготовлення зварних конструкцій
 • Економіка та організація зварювального виробництва
 • Основи охорони праці в галузі
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Енергозбереження
 • Основи підприємництва та управлінської діяльності
 • Психологія та етика ділових відносин
 • Контактне зварювання
  "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

  Цикл гуманітарної та соціально – економічної підготовки

 • Історія України
 • Культурологія
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Основи економічної теорії
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи правознавства
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Вища математика
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Інженерна графіка
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Технічна механіка
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи екології

  Цикл професійної та практичної підготовки

 • Електричні та технічні вимірювання
 • Електричні машини
 • Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики
 • Електробезпека
 • Електропостачання підприємств та цивільних споруд
 • Основи електропривода
 • Економіка та організація електротехнічної служби підприємств
 • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
 • Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування
 • Основи проектування та конструювання електроустановок
 • Основи охорони праці в галузі
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Енергозбереження
 • Налагодження електроустаткування
 • Системи керування електроприводом
 • Надійність електроприводів
 • Основи стандартизації, допуски і посадки, технічне вимірювання
 • Основи підприємництва та управлінської діяльності