Творчі лабораторії педагогів-новаторів

В училищі працюють 8 методичних комісій, робота яких направлена на реалізацію науково-методичної проблеми «Використання та удосконалення інтерактивних методів навчання для формування професійної компетенції учнів».

Для реалізації науково- методичної проблеми в училище створені творчі лабораторії педагогів-новаторів:
Формування професійних компетенції учнів (керівник Гінтер М.В.)
Мета
• підвищення рівня засвоєння матеріалу;
• формування у учнів стійкої мотивації до навчання;
• розробка навчальних програм, які розробляються за участю роботодавців.
Опис: розроблення навчальних програм, які узгодженні з роботодавцями. Викладачи працюють над розробкою навчальних програм на основі « навчальних результатів», які які визначаються за участю роботодавців. Навчальні результати формуються таким чином, щоб визначити необхідний рівень кваліфікації, а також умови, за яких учень повинен опанувати навичками й пройти оцінювання, що дозволить йому успішно завершити курс навчання. В той же час, ця модель дає змогу надзвичайно ретельно визначити конкретні навички, якими повинні володіти робітники для роботи на підприємствах певної галузі, а також рівень кваліфікації, який вимагають роботодавці, що дає змогу випускникам знайти роботу. Втілення цього проекту складається з таких етапів:
• викладачи та майстрі виробничого навчання розглядають програми теоретичного та виробничого навчання;
• тематичні переліки розглядаються й обговорюються на засіданнях методичних комісій і виносяться на затвердження методичної ради училища;
• для створення навчальних програм залучаються роботодавці, викладачі та майстри виробничого навчання;
• щорічно проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів та проводиться анкетування випускників та роботодавців, щодо задоволення процесом навчання.
Таким чином:
• вдалося розробити навчальні плани і програми згідно вимог роботодавців;
• створення Дорадчого комітету та Консультативних рад з професій;
• розробка методичних посібників, завдань для присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня;
• опитування випускників щодо задоволення навчанням;
• опитування роботодавців щодо задоволення процесом навчання учнів.
Лабораторія по створенню електронних методичних комплексів (керівник Атаманюк Т.Я.)
Мета
• підвищення рівня засвоєння матеріалу;
• розробка навчальних комплексів з предметів;
• активізація пізнавальної активності учнів.
Опис: розроблення навчальних комплексів сприяють підвищенню зацікавленості учнів у вивченні предмету та зростанню рівня викладання. Дає змогу мобільно відслідковувати зміни, що відбуваються в галузі, викладати матеріал постійно в динаміці.
Педагогічна скринька лабораторії
« Дугове наплавлення наплавлення валиків та зварювання пластин у всіх просторових станах шва»
Планується електронний комплекс для вивчення тем з газового зварювання.
Лабораторія інформаційно – комунікативних технологій (керівник Черевко Н.В.)
працює над розробкою проектів та створює відеофільми , яки можна використовувати при вивченні окремих тем з спецтехнології та виробничого навчання. Втілення цього проекту складається з таких етапів:
• викладачи та майстри виробничого навчання за програмами предметів, готують перелік тем для створення відеофільмів та проектів;
• тематичні переліки розглядаються й обговорюються на засіданнях методичних комісій і виносяться на затвердження методичної ради училища;
• для створення відеофільмів та навчальних проектів залучаються учні, викладачі та майстри виробничого навчання;
• щорічно проводиться загально училищний конкурс на кращий навчальний проект та відеофільм.
Педагогічна скринька лабораторії

Практична робота « Дослідження властивостей полімерів» ( Плоха Т.В.);
Відеоролик « Використання пластикових матеріалів у повсякденному житті»( Плоха Т.В.);
Відеопрезентація « Вода – основа життя» ( Плоха Т.В.);
Відеоролик «Заточування різця» ( Черевко Н.В.);
Відеоролик « Встановлення різця» ( Черевко Н.В.);
Відеоролик « Виготовлення шпильки М16» ( Черевко Н.В.);
Відеоролик « Виготовлення упора» ( Черевко Н.В.);
Відеоролик « Виготовлення деталей із зовнішніми та внутрішними конічними поверхнями» ( Черевко Н.В.);
Відеоролик « Розмічання» ( Черевко Н.В.);
Відеоролик « Рубання» ( Черевко Н.В.);
Астрономічний диктант ( Ткач Е.А.);
Відеоролик « Підготовка поста газового зварювання до роботи»
( Атаманюк Т.Я.);
Відеоролик «Технологічний процес виготовлення колосникової решітки» ( Атаманюк Т.Я.);
Відеоролик « Що таке зварювання ?» ( Атаманюк Т.Я.);
Відеоролик « MIG/MAG зварювання» ( Атаманюк Т.Я.)
Відеоролик « Застосовування зварювання при ремонті автомобілів»
( Атаманюк Т.Я.)
Відеоролик « Комплект наочності для вивчення тем з дугового і газового зварювання» ( Атаманюк Т.Я.)