31 березня 2016 року в нашому училищі в атмосфері доброзичливості та колегіальності пройшла атестація педагогічних працівників. Атестація проводилась згідно Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників з метою комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, визначення їх відповідність займаній посаді та рівня кваліфікації.

Протягом року експертна комісія вивчала систему роботи педагогічних працівників, які підлягали атестації, надавала їм необхідну допомогу.

Всього атестувалось 12 педагогічних працівників. З них викладачів – 4, майстрів виробничого навчання – 7 та методист.

Рішенням атестаційної комісії::

присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію

- «спеціаліст другої категорії» – 1 чол.;

- «спеціаліст першої категорії» – 1 чол.;

встановлено (підтверджено) тарифні розряди:

- дев’ятий тарифний розряд – 1чол.;

- одинадцятий тарифний розряд – 2 чол.;

- дванадцятий тарифний розряд – 4 чол.;

Атестаційна комісія училища направила клопотання в атестаційну комісію ІІІ - рівня департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

- на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 чол. (Гінтер М.В., Оксьом В.П., Хоменко Л.І.)

- на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань:

- «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 1чол. (Черепньов Д.В.);

- «майстер виробничого навчання І категорії» - 1 чол. (Кабка В.М.);

- «викладач – методист» – 2 чол. (Оксьом В.П., Хоменко Л.І.).

Підводячи підсумки, голова атестаційної комісії Неклеса Вадим Вікторович відзначив, що атестація залишається основним механізмом підтвердження відповідності посаді і встановлення кваліфікаційної категорії і висловив сподівання, що успішне проходження атестації мотивуватиме педагогів давати учням якісну освіту та стати носіями освітніх реформ.